Cynigion y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd i addasu amodau trwydded i wneud aelodaeth o gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfodau yn orfodol i’r diwydiant rheilffyrdd.

Yn dilyn cyhoeddi bod y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd “o blaid” gwneud aelodaeth o gynllun dulliau amgen o ddatrys anghydfodau yn orfodol, gan ei gwneud yn ofyniad gorfodol ar gyfer rhoi trwydded model (fel y dull mwyaf effeithiol o sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn iawn digonol ac unffurf gan y cwmnïau rheilffordd), cynhaliwyd ymgynghoriad ar y cynigion hyn ac mae’r canlyniadau i’w gweld yn fwy manwl yma.