Cysylltu â ni

Oriau agor

Mae tîm ein Canolfan Gysylltu ar gael:

Dydd Llun i ddydd Gwener  08:00 – 20:00

Dydd Sadwrn a Gwyliau Banc  08:00 – 13:00

(ac eithrio Dydd Nadolig)

0330 094 0362

Adborth

Ydych chi wedi cael gwasanaeth gwych gan aelod o’n staff? Oes gennych chi awgrym ynghylch sut y gallem wella ein gwasanaeth?

Mae’n bwysig inni wybod pan rydym wedi gwneud gwaith da ac mae’n ein helpu ni i wella pan nad aiff pethau yn unol â’r disgwyl.

Gofynnwn ichi gysylltu â ni i roi adborth.

Lleoliad

Rail Ombudsman
1st Floor
Premier House
Argyle Way
Stevenage
Hertfordshire
SG1 2AD

Ymholiadau cyffredinol

Ffôn

0330 094 0362

SMS / Testun

07427 580 060

Ffôn testun

0330 094 0363

Twitter

@RailOmbudsman

Post

FREEPOST – RAIL OMBUDSMAN

Ymholiadau gan y cyfryngau

Ffôn

07713391119

Ymholiadau ôl-ofal

Ymholiadau aelodau

Dehonglydd Iaith Arwyddion

Mae’n bleser gennym alluogi defnyddwyr BSL i gysylltu â ni gan ddefnyddio dehonglydd Iaith Arwyddion, trwy wasanaeth InterpretersLive!