Cysylltu â ni

Oriau agor

Mae tîm ein Canolfan Gysylltu ar gael:

Dydd Llun i ddydd Gwener  08:00 – 20:00

Dydd Sadwrn a Gwyliau Banc  08:00 – 13:00

(ac eithrio Dydd Nadolig)

0330 094 0362

Adborth

Ydych chi wedi cael gwasanaeth gwych gan aelod o’n staff? Oes gennych chi awgrym ynghylch sut y gallem wella ein gwasanaeth?

Mae’n bwysig inni wybod pan rydym wedi gwneud gwaith da ac mae’n ein helpu ni i wella pan nad aiff pethau yn unol â’r disgwyl.

Gofynnwn ichi gysylltu â ni i roi adborth.

  Lleoliad

  Rail Ombudsman
  1st Floor
  Premier House
  Argyle Way
  Stevenage
  Hertfordshire
  SG1 2AD

  Ymholiadau cyffredinol

  Ffôn

  0330 094 0362

  SMS / Testun

  07427 580 060

  Ffôn testun

  0330 094 0363

  Twitter

  @RailOmbudsman

  Post

  FREEPOST – RAIL OMBUDSMAN

  Ymholiadau gan y cyfryngau

  Ffôn

  07713391119

  Ymholiadau ôl-ofal

  Ymholiadau aelodau

  Dehonglydd Iaith Arwyddion

  Mae’n bleser gennym alluogi defnyddwyr BSL i gysylltu â ni gan ddefnyddio dehonglydd Iaith Arwyddion, trwy wasanaeth InterpretersLive!