Darparwyr gwasanaeth sy’n cymryd rhan yn ein cynllun

Cyn y gallwn helpu, rhaid rhoi cyfle i’r darparwr gwasanaeth ddatrys y gŵyn cyn y daw atom ni. Mae gan bob darparwr gwasanaeth weithdrefn ymdrin â chwynion sy’n nodi’r broses y dylech ei dilyn os oes gennych gŵyn ynghylch unrhyw agwedd ar ei wasanaeth. I weld gweithdrefn ymdrin â chwynion, cliciwch ar logo’r darparwr gwasanaeth.

Nodwch na allwn ymchwilio i’ch cwyn ond os yw’r darparwr gwasanaeth yn rhan o’n cynllun – gallwch wirio hynny isod. Os nad yw’ch cwyn ynghylch darparwr gwasanaeth sy’n cymryd rhan yn ein cynllun, mae’n bosibl y byddwn yn gallu rhoi gwybod ichi ble y gallwch fynd â hi nesaf. Er enghraifft, gallech fynd at un o gyrff gwarchod y diwydiant – fel Transport Focus neu London Travel Watch.

C2C

Caledonian Sleeper
Chiltern Railways
Cross Country
East Midlands Railway
Gatwick Express
Grand Central
Great Northern
Great Western Railway
Greater Anglia
Hull Trains
London North Eastern Railway
Merseyrail
National Rail Enquiries
Network Rail
Scot Rail
South Eastern
South Western
Southern
Thameslink
Trans Pennine Express
Transport for Wales
Heathrow Express

Nodwch

* Mae Network Rail yn rhan o’r gwasanaeth mewn perthynas â’r gorsafoedd mae’n eu rheoli.

Os nad ydych yn siŵr ynghylch pwy mae’ch cwyn, cysylltwch â’r darparwr gwasanaeth y teithiasoch gydag ef (neu yr ydych yn meddwl y gallai’ch cwyn fod yn ei gylch) ac fe ddylai allu helpu i’ch cyfeirio.

Mae nifer o orsafoedd a weithredir gan London Underground, y mae cwmnïau trên hefyd yn eu defnyddio, yn rhan o’r gwasanaeth. Y gorsafoedd yw:

Amersham Highbury & Islington Seven Sisters
Blackhorse Road Kensal Green South Kenton
Chalfont & Latimer Kenton South Ruislip
Chorleywood Kentish Town Stonebridge Park
Farringdon Kew Gardens Stratford
Greenford Moorgate Walthamstow Central
Gunnersbury North Wembley Wembley Central
Harlesden Old Street West Brompton
Harrow & Wealdstone Queen’s Park West Ham
Harrow on the Hill Rickmansworth West Ruislip

Mae ein cylch gwaith yn cynnwys digwyddiadau yn y gorsafoedd hyn yn unig. Os yw eich cwyn yn ymwneud ag unrhyw agwedd arall ar London Underground, fel gorsaf arall neu wasanaeth, dylech gysylltu â Transport for London.

 Gall yr Ombwdsmon Rheilffyrdd dderbyn anghydfod mewn perthynas â London Overground, TfL Rail a gorsafoedd London Underground a restrir uchod, lle mae’r anghydfod yn ymwneud â digwyddiad ar neu ar ôl 1 Ebrill 2022.

Gall yr Ombwdsmon Rheilffyrdd dderbyn anghydfod mewn perthynas â Heathrow Express lle mae’r anghydfod yn ymwneud â digwyddiad ar neu ar ôl 1 Tachwedd 2022.