Darparwyr gwasanaeth sy’n cymryd rhan yn ein cynllun

Cyn y gallwn helpu, rhaid rhoi cyfle i’r darparwr gwasanaeth ddatrys y gŵyn cyn y daw atom ni. Mae gan bob darparwr gwasanaeth weithdrefn ymdrin â chwynion sy’n nodi’r broses y dylech ei dilyn os oes gennych gŵyn ynghylch unrhyw agwedd ar ei wasanaeth. I weld gweithdrefn ymdrin â chwynion, cliciwch ar logo’r darparwr gwasanaeth.

Nodwch na allwn ymchwilio i’ch cwyn ond os yw’r darparwr gwasanaeth yn rhan o’n cynllun – gallwch wirio hynny isod. Os nad yw’ch cwyn ynghylch darparwr gwasanaeth sy’n cymryd rhan yn ein cynllun, mae’n bosibl y byddwn yn gallu rhoi gwybod ichi ble y gallwch fynd â hi nesaf. Er enghraifft, gallech fynd at un o gyrff gwarchod y diwydiant – fel Transport Focus neu London Travel Watch.

C2C

Caledonian Sleeper
Chiltern Railways
Cross Country
East Midlands Railway
Gatwick Express
Grand Central
Great Northern
Great Western Railway
Greater Anglia
Hull Trains
London North Eastern Railway
Merseyrail
National Rail Enquiries

Network Rail
Northern Rail
Scot Rail

South Eastern
South Western
Southern
Thameslink
Trans Pennine Express
Transport for Wales
West Midland Railway

Nodwch

* Mae Network Rail yn rhan o’r gwasanaeth mewn perthynas â’r gorsafoedd mae’n eu rheoli.

Os nad ydych yn siŵr ynghylch pwy mae’ch cwyn, cysylltwch â’r darparwr gwasanaeth y teithiasoch gydag ef (neu yr ydych yn meddwl y gallai’ch cwyn fod yn ei gylch) ac fe ddylai allu helpu i’ch cyfeirio.