Hygyrchedd i’r Ombwdsmon Rheilffyrdd

Mae’r Canllaw i Ddefnyddwyr a’r Canllaw Cychwyn Cyflym, yn Gymraeg neu yn Saesneg, ar gael yn y fformatau hygyrch canlynol:

  • Braille
  • Hawdd ei ddeall
  • Print bras

SUT I WNEUD CAIS

Gallwch naill ai anfon neges e-bost at info@railombudsman.org gyda’ch anghenion gan gynnwys cyfeiriad danfon, neu ffonio’r tîm ar 0330 094 0362

PRYD FYDDAF I’N CAEL FY NOGFEN?

Dylech ganiatáu 10-15 diwrnod gwaith o ddyddiad gwneud eich cais i’r ddogfen eich cyrraedd.

DEHONGLYDD IAITH ARWYDDION

Mae’n bleser gennym alluogi defnyddwyr BSL i gysylltu â ni gan ddefnyddio dehonglydd Iaith Arwyddion, trwy wasanaeth InterpretersLive!

Porth Starleaf

Lawrlwytho Ap Starleaf

Canllaw i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn

Dehonglydd Iaith Arwyddion

Mae’n bleser gennym alluogi defnyddwyr BSL i gysylltu â ni gan ddefnyddio dehonglydd Iaith Arwyddion, trwy wasanaeth InterpretersLive!