Ein hannibyniaeth a’n llywodraethiant

Nid amddiffynwyr defnyddwyr na chorff masnachu yw’r Ombwdsmon Rheilffyrdd. Rydym yn gweithredu’n annibynnol er mwyn sicrhau tegwch ym mhob achos.

Mae mwyafrif ein Bwrdd Cyfarwyddwyr yn gyfarwyddwyr anweithredol annibynnol a’u rôl yw sicrhau y caiff ein hannibyniaeth ei diogelu.

Mae’r Ombwdsmon Rheilffyrdd wedi’i gymeradwyo ar ran y Llywodraeth gan y Sefydliad Siartredig Safonau Masnach o dan Reoliadau Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfodau ar gyfer Anghydfodau Defnyddwyr (Awdurdodau Cymwys a Gwybodaeth) 2015, ac mae’n Aelod Llawn o Gymdeithas yr Ombwsdmyn .

Cysylltu â ni

I gael gwybod mwy am ein hannibyniaeth a’n llywodraethiant, cysylltwch â ni.