Newyddion a Chyfryngau

Ein herthyglau newyddion diweddaraf

Lansio Ombwdsmon Rheilffyrdd newydd

Mae’r gwasanaeth Ombwdsmon Rheilffyrdd cyntaf erioed yn cael ei lansio heddiw, fel rhan o ymdrechion y diwydiant i gynnal y safonau uchaf yn ei broses cwynion ac i gynyddu boddhad cwsmeriaid.

Y diwydiant rheilffyrdd yn penodi ei ombwdsmon cyntaf i wella’r weithdrefn gwynion i gwsmeriaid

Y diwydiant rheilffyrdd yn penodi’r ‘Dispute Resolution Ombudsman’ i ddyfarnu ar gwynion fel rhan o fwriad y diwydiant rheilffyrdd i newid a gwella.