Sut fyddwch chi’n gwybod beth sy’n digwydd gyda’ch cwyn?

Byddwn yn rhoi gwybod ichi yn rheolaidd sut mae pethau’n mynd. Fodd bynnag, gallwch fewngofnodi ar ein gwefan i dracio cynnydd eich cwyn o’r dechrau i’r diwedd. Os hoffech, gallwn anfon diweddariadau awtomatig atoch trwy destun SMS ac e-bost wrth i’ch cwyn fynd rhagddi.