Pa mor hir fydd hyn yn ei gymryd?

Yn naturiol, rydym eisiau datrys pethau mor gyflym ag sy’n bosibl. Mewn llawer o achosion, gorau po gyntaf y byddwch chi a’r Darparwr Gwasanaeth yn anfon y wybodaeth a’r dystiolaeth mae eu hangen. Mae faint o amser mae’n ei gymryd hefyd yn dibynnu pa mor gymhleth yw’ch cwyn ac a oes angen cyfryngu neu ddyfarnu. Fodd bynnag, ein nod yw cwblhau pob achos cyn pen 40 diwrnod gwaith – er na ddylai’r rhan fwyaf gymryd mor hir â hyn. Byddwn yn rhoi gwybod ichi yn rheolaidd sut mae pethau’n mynd.