Sut allwch chi wneud cwyn?

Y ffordd gyflymaf i gyflwyno cwyn inni yw trwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho ffurflen bapur o’n gwefan neu ofyn inni bostio un atoch chi. Ar ôl ichi ei llenwi, gallwch anfon eich ffurflen bapur yn ôl atom ni trwy e-bost at info@railombudsman.org neu ei phostio atom at FREEPOST – RAIL OMBUDSMAN.