Beth sy’n digwydd ar ôl ichi wneud cwyn?

Ar ôl inni gael eich cwyn byddwn yn rhoi rhif cyfeirnod ichi. Bydd yn edrych rhywbeth yn debyg i R123456.

Cadwch y rhif cyfeirnod hwn yn ddiogel a chofiwch ei ddefnyddio pob tro y byddwch yn cysylltu â ni. Bydd hyn yn ein helpu i ddod o hyd i’ch manylion yn gyflymach. Os ydych yn colli’r rhif cyfeirnod neu os nad yw wrth law gennych chi – peidiwch â phoeni, dylem allu dod o hyd i’ch cwyn ar ein system.

I ddechrau, byddwn yn gweithio allan a yw’ch cwyn yn rhywbeth y gallwn ymchwilio iddo. Os gallwn fynd â hi ymhellach, byddwn yn parhau i ymchwilio er mwyn ceisio datrys eich cwyn. Bydd Ombwdsmon unigol yn ymdrin â’ch achos a bydd yn cysylltu â chi i gyflwyno ei hun ac i roi gwybod ichi beth yw’r camau nesaf.