Beth os ydych chi’n cytuno â’n penderfyniad?

Os ydych chi’n cytuno â’n penderfyniad, mae gennych 20 diwrnod gwaith i’w dderbyn, neu bydd y cynnig yn dod i ben. Os ydych chi’n derbyn ein penderfyniad, bydd hyn yn rhwymo’r Darparwr Gwasanaeth.