Ydym ni’n estyniad i adran gwynion Darparwyr Gwasanaethau megis cwmnïau trên?

Nac ydym. Fel Ombwdsmon rydym yn sefydliad ar wahân i’r Darparwyr Gwasanaethau. Mae gan bob Darparwr Gwasanaeth ei weithdrefn ymdrin â chwynion a dylid dilyn hon wrth godi cwyn. Os oes gennych gŵyn, dylech ymgysylltu â’r Darparwr Gwasanaeth i geisio datrys eich cwyn gydag ef yn uniongyrchol – ni fyddem ni’n ymwneud â’r mater ar y cam hwn.

Gallwn gamu i mewn os yw’ch cwyn heb ei datrys ar ôl ichi ddilyn gweithdrefn ymdrin â chwynion y Darparwr Gwasanaeth. Ni allwn ymwneud â’r mater ond ar ôl i 40 diwrnod fynd heibio ers ichi gwyno wrth y Darparwr Gwasanaeth neu os ydych wedi cael ateb terfynol yr ydych yn anfodlon arno. Rydym yn gweithredu’n annibynnol er mwyn sicrhau canlyniad teg a chaiff pob achos ei asesu’n unigol.

I gael gwybod mwy am weithdrefn ymdrin â chwynion eich Darparwr Gwasanaeth, cliciwch yma.