Pwy ydym ni?

Rydym yn sefydliad dielw annibynnol wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad Siartredig Safonau Masnach ac yn aelodau llawn o Gymdeithas yr Ombwdsmyn.

Rydym yn cynnig gwasanaeth di-dâl ac arbenigol i ymchwilio i gwynion sydd heb eu datrys am gwmnïau trên a darparwyr gwasanaethau rheilffyrdd sy’n rhan o gynllun yr Ombwdsmon. Enw’r Ombwdsmon ar y rhain yw Darparwyr Gwasanaethau. Rydym hefyd yn cynorthwyo’r diwydiant rheilffyrdd i godi safonau a gwella gwasanaethau i gwsmeriaid.

Nid amddiffynwyr defnyddwyr na chynrychiolwyr y diwydiant ydym ni; ein nod yw helpu a darparu ein gwasanaeth i’r safon uchaf mewn ffordd deg a chytbwys.