Ydym ni’n ddarostyngedig i ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth?

Nid corff cyhoeddus mohonom ac felly nid ydym yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth. Fodd bynnag, byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth a data ynghylch cwynion o 2019 ymlaen.