Ydym ni’n ddarostyngedig i ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth?

Nid corff cyhoeddus mohonom ac felly nid ydym yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth. Fodd bynnag, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth a data ynghylch cwynion yma.