Beth yw Ombwdsmon?

Mae Ombwdsmon yn gorff annibynnol sy’n ymchwilio i gwynion mewn ffordd deg ac agored er mwyn ceisio eu datrys heb fynd i’r llys.