Beth yw buddion ein gwasanaeth ni?

  • Hyder y byddwn yn trin eich cwyn mewn ffordd deg a chytbwys
  • Y gallu i gael gwasanaeth annibynnol ac arbenigol nad oes rhaid ichi dalu i’w ddefnyddio
  • Proses gyflym a syml sy’n arbed amser, straen ac arian i chi, yn hytrach na mynd trwy’r llysoedd
  • Penderfyniadau mae’n rhaid i’r Darparwyr Gwasanaethau gydymffurfio â nhw
  • Gwybodaeth a chanllawiau defnyddiol ar ein gwefan
  • Yr opsiwn i fynd â’ch cwyn i rywle arall os nad ydych yn cytuno â’n penderfyniad ni