Pwy all gyflwyno cwyn inni?

Rhaid ichi fod yn 16 oed neu’n hŷn. Os ydych chi’n iau nag 16 oed, peidiwch â phoeni – gallwch godi cwyn os oes gennych gynrychiolydd, megis rhiant, gwarcheidwad neu ffrind, sy’n 16 oed neu’n hŷn.

Gallwn hefyd dderbyn cwynion oddi wrth grwpiau o bobl sy’n teithio gyda’i gilydd ac sy’n adnabod ei gilydd, fel teulu ar wibdaith (nid yw hyn yn cynnwys achosion gan grwpiau neu ymgyrchoedd).