All rhywun eich helpu i wneud cwyn?

Wrth gwrs. Os hoffech gael help i wneud eich cwyn, gallwch drefnu i rywun eich cynorthwyo, er enghraifft, aelod o’r teulu, ffrind neu gynrychiolydd arall. Ar yr amod bod eich cynrychiolydd yn 16 oed neu’n hŷn ac wedi cytuno i helpu, rydym yn fodlon ichi gymryd unrhyw gamau rhesymol mae arnoch eu hangen i’ch helpu i gyflwyno’ch achos gorau inni.

Does dim angen ichi benodi cyfreithiwr neu gynghorydd i wneud cwyn inni. Fodd bynnag, os ydych eisiau gwneud hynny, wrth gwrs, fe allwch.