Beth yw’r canlyniadau posibl?

Bydd y canlyniad yn dibynnu ar yr achos. Efallai y byddwch chi a’r Darparwr Gwasanaeth yn cytuno arno ar y cam cyfryngu neu efallai y bydd yr Ombwdsmon yn penderfynu arno ar y cam dyfarnu. Efallai y bydd canlyniad yr achos yn cynnwys ad-daliad neu ostyngiad. Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i’r Darparwr Gwasanaeth roi esboniad neu ymddiheuriad neu arwydd o ewyllys da a allai fod yn rhodd neu’n daith am ddim.