Ydi’n penderfyniadau’n rhwymo mewn cyfraith?

Ydyn, mae ein penderfyniadau’n rhwymo Darparwyr Gwasanaethau os ydych chi’n derbyn y penderfyniad – mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt gydymffurfio â’n penderfyniad. Fodd bynnag, nid yw ein penderfyniadau’n eich rhwymo chi fel y cwsmer ac nid oes rhaid ichi dderbyn os nad ydych yn dymuno gwneud.

Noder, er mwyn i benderfyniad rwymo’r Darparwr Gwasanaeth, mae’n rhaid ichi dderbyn y penderfyniad cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad y rhoddwyd gwybod ichi am y penderfyniad.