Sut fyddwn ni’n ceisio datrys eich cwyn?

Cam 1: Cyfryngu – Cam cyntaf ein proses yw cyfryngu sy’n golygu y byddwn yn ceisio eich annog chi a’r Darparwr Gwasanaeth i ddod i gytundeb. Byddwn yn adolygu’r dystiolaeth a roddwyd inni, a byddwn yn cysylltu â chi (gallai hyn fod dros y ffôn neu drwy e-bost neu lythyr) a’r Darparwr Gwasanaeth i weld a allwn gytuno ar ffordd i ddatrys y gŵyn.

Cam 2: Dyfarnu – Os na allwch chi a’r Darparwr Gwasanaeth ddod i gytundeb, byddwn yn symud i’r ail gam a elwir dyfarnu. Mae hyn yn golygu y bydd Ombwdsmon yn gwneud penderfyniad annibynnol ar yr achos ar sail y dystiolaeth a’r wybodaeth a ddarparwyd. Mae’r penderfyniad hwn yn rhwymo’r Darparwr Gwasanaeth ond nid yw’n eich rhwymo chi fel y cwsmer.

Gan ein bod yn annibynnol, mae’n bosibl y bydd ein penderfyniad yn wahanol i’r hyn yr oeddech yn gobeithio amdano neu i’r hyn a gynigiwyd o’r blaen gan y Darparwr Gwasanaeth. Rydym yn trin pob achos yn deg ar y dystiolaeth a ddarparwyd a byddwn yn rhoi gwybod ichi am ein penderfyniad yn ysgrifenedig.