Sut fyddwn ni’n ymchwilio i’ch cwyn?

Os gallwn fynd â’ch cwyn ymhellach, bydd un o’n Hombwdsmyn yn cysylltu â chi i gyflwyno ei hun ac esbonio beth fydd yn ei wneud.

Ein gwaith ni wedyn yw casglu gwybodaeth a thystiolaeth. Byddwn yn cysylltu â’r Darparwr Gwasanaeth ac yn gofyn iddo ymateb i’ch cwyn – gan roi ei ochr ef i’r stori. Rydym yn disgwyl iddo wneud hynny cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Wedyn byddwn yn pwyso a mesur y dystiolaeth a ddarparwyd, gan gymryd i ystyriaeth yr hawliau a dyletswyddau sydd wedi eu nodi yn y gyfraith a’r hyn sy’n deg, yn rhesymol ac yn ymarferol. Mae’n bosibl y bydd arnom ni angen mwy o wybodaeth, naill ai gennych chi neu gan y Darparwr Gwasanaeth neu gan y ddau ohonoch chi; a byddwn yn gofyn am honno.

Ein nod yw rhoi diweddariadau rheolaidd ichi ynghylch sut mae pethau’n mynd. Os oes oedi – byddwn yn rhoi gwybod ichi (er enghraifft, os yw’n profi’n anodd cael gwybodaeth benodol neu os yw rhywun mae angen inni siarad ag ef ar wyliau neu ar absenoldeb salwch).

Bydd canlyniad ein hymchwiliad yn dibynnu ar y dystiolaeth a’r wybodaeth a ddarparwyd. I ganiatáu inni ymchwilio’n llawn i’ch cwyn, gofynnwn ichi ddarparu tystiolaeth i gefnogi’ch achos.