Beth yw llythyr methiant i gytuno?

Ateb terfynol ysgrifenedig oddi wrth y Darparwr Gwasanaeth yw llythyr methiant i gytuno. Gall hyn fod mewn llythyr neu neges e-bost, neu efallai hyd yn oed neges destun.