Sut allwn eich helpu chi?

Os ydym ni’n cytuno bod eich cwyn yn rhywbeth y gallwn edrych arno, byddwn yn ymchwilio iddi mewn modd teg ac annibynnol.

Nid ydym yn cymryd ochr – y cwbl a wnawn yw edrych ar y dystiolaeth a roddir inni. Rydym yn gwrando ar y ddwy ochr er mwyn gweld a allwn ddod o hyd i ateb y gall y ddau ohonoch gytuno arno. Rydym yn ceisio eich annog i ddod i gytundeb, ond os nad yw hyn yn digwydd, byddwn yn gwneud penderfyniad ar sail y dystiolaeth a gawn.

Os na allwn ymdrin â’ch cwyn, byddwn yn dweud wrthych pam na allwn wneud hynny. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod ichi ble gallwch fynd â hi nesaf – mae’n bosibl y byddwn yn gallu eich trosglwyddo yn uniongyrchol i rywun a fydd o bosibl yn gallu eich helpu ymhellach.