Beth os nad ydych chi’n fodlon ar y ffordd rydym ni wedi ymdrin â’ch cwyn?

Os ydych chi’n anfodlon ar y ffordd rydym ni wedi eich trin chi neu’ch cwyn, rhowch wybod inni. I gael gwybodaeth ynghylch sut i wneud cwyn am ein gwasanaeth, cliciwch yma.