Beth os yw’n well gennych gynnig blaenorol y Darparwr Gwasanaeth na phenderfyniad yr Ombwdsmon?

Os yw penderfyniad yr Ombwdsmon yn wahanol i’r hyn a gynigiwyd o’r blaen gan y Darparwr Gwasanaeth, mae’n bosibl na fyddwch yn gallu dibynnu ar y cynnig blaenorol, a all gael ei dynnu’n ôl.