A fyddwn ni’n adrodd yn gyhoeddus ar y math o gwynion a nifer y cwynion rydym yn eu gweld?

Byddwn yn adrodd ar ddata ynghylch cwynion o 2019 ymlaen.