Sut ydym ni’n aros yn annibynnol?

Nid amddiffynwyr defnyddwyr na chorff masnachu yw’r Ombwdsmon Rheilffyrdd. Rydym yn gweithredu’n annibynnol er mwyn sicrhau tegwch ym mhob achos. Mae mwyafrif ein Bwrdd Cyfarwyddwyr yn gyfarwyddwyr anweithredol annibynnol a’u rôl yw sicrhau y caiff ein hannibyniaeth ei diogelu.