Sut ydym ni’n cael ein hariannu?

Fel pob Ombwdsmon rydym yn cael ein hariannu gan y diwydiant mae gennym awdurdodaeth drosto, sy’n golygu nad oes rhaid i ddefnyddwyr dalu am ein gwasanaethau.