Beth yw pwerau’r Ombwdsmon Rheilffyrdd?

Yn y lle cyntaf, rydym yn gobeithio datrys y sefyllfa’n anffurfiol i foddhad y ddwy ochr.

Lle nad yw hynny’n bosibl, mae gennym y pwerau i wneud penderfyniadau sy’n rhwymo Darparwyr Gwasanaethau – mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt gydymffurfio â’n penderfyniadau. Os ydych chi’n derbyn ein penderfyniad, mae gan y Darparwr Gwasanaeth 20 diwrnod gwaith i gydymffurfio, ar ôl y dyddiad yr ydych yn derbyn, oni chytunir gyda chi ar amserlen arall; yn yr achos hwn, honno fydd yn gymwys.

Os yw’r penderfyniad yn cynnwys ad-daliad, rhaid i’r Darparwr Gwasanaeth gwblhau’r ad-daliad cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl ichi dderbyn (os ydych chi wedi rhoi’r manylion angenrheidiol fel y gellir gwneud taliad).

Gallwn hefyd wneud argymhellion i Ddarparwyr Gwasanaethau i wella eu gwasanaeth ac rydym yn cyhoeddi astudiaethau achos a data a all eu helpu i ddeall yr hyn y gallent ei wneud i godi safonau.